We're shipping worldwide.

Nude in Paris

790 SEK

Croquis teckning från min Paristid när jag pluggade mode. Jag minns den här lektionen, modellen satt på ett podium med hjul. Vi fick ca 5-10 minuter att teckna av henne i en färg, sedan snurrade man henne lite till höger, då skulle vi teckna av henne med på nytt med en ny färg och så fortsatte det. Tror att det är ca 5 färger. Borde kanske döpa om henne till "Den snurrande kvinnan".

A croquis drawing from my time in Paris when I studied fashion. I remember this lesson, the model sat on a podium with wheels. We got 5-10 minutes to draw her in one color, then the they turned her slighly to the right and we continued drawing her again but now in another color, and so on. I think it's about 5 colors. Maybe I should call it "The Turning Woman" instead.

Wall Art
Penna, Kol
Printat på syrafritt akvarellpapper, 210 gr.
Levereras i papptub. Ram ingår ej.
Storlek 50x70 cm

Wall Art
Pencil, charcoal
Printed on very fine acid-free watercolor paper, 210 gr.
Packed and shipped in a protective card board tube.
Size
50x70 cm
19,68x27,55 inch

Prints av Ingeborg Andersson.
Blandteknik, kol och bläck.

Wall Art by Ingeborg Andersson.
Mixed media, charcoal and ink.

Inbe | Interior Design & Visual Merchandising
www.inbe.se


http://www.inbe.se

info@inbe.se